PUNTS NETS D’ABOCAMENTS CONTROLATS

Millorem el nostre entorn!

S’han instal·lat en l’extraradi del terme municipal, en llocs amb major afluència i concentració de veïns, 10 punts per a la recollida de mobles i residus voluminosos, per a reduir els abocaments incontrolats i així evitar el desplaçament als usuaris fins a l’ecoparc. Amb eixa finalitat, aquestes 10 ubicacions de contenidors s’han dotat d’una solera de formigó amb un espai delimitat per a la instal·lació dels contenidors de fem, i un espai annex per al lliurament ordenat de residus voluminosos. L’espai de l’esquerra estarà ocupat per contenidors, i el de la dreta és el destinat a la resta de residus.

Utilitza els abocadors controlats!

 

espacio vertidos controlados

No es podran depositar en cap cas pneumàtics, residus de tèxtils, restes de poda o enderrocs sense empaquetar, residus industrials ni residus perillosos. Les restes de poda, enderrocs, i determinats residus perillosos (pintures, envasos buits, aparells elèctrics i electrònics) poden depositar-se en l’ecoparc.

ON ES TROBEN AQUESTS PUNTS?

  • N-340
  • Camí dels pavos
  • Sant Antoni de la Florida. Costera de les pedres.
  • N-325
  • Transvasament. Pont 6
  • Transvasament. Pont 8
  • Camí vell de Catral
  • Vereda d’Oriola
  • Camí de les elevacions. 4a elevació.
  • Camí de les elevacions. 5a elevació.