ECOPARC MÒBIL

Facilitem la recollida selectiva de tots aquells residus domèstics no voluminosos que, per la seua naturalesa, no tenen cabuda en els contenidors tradicionals. Es tracta d’un servei destinat a la protecció del medi ambient i al desenvolupament sostenible. El nostre objectiu és acostar el servei d’ecoparcs a tots els ciutadans de Crevillent que no puguen desplaçar-se fins a les instal·lacions de l’ecoparc fix, perquè si els residus domèstics no voluminosos no es gestionen correctament, poden acabar al contenidor destinat a R.S.U.

RESIDUS ADMESOS

 • Olis i greixos vegetals (en envàs de plàstic)
 • Oli de motor (en envàs de plàstic)
 • Aerosols
 • Bateries
 • Telèfons mòbils/bateries
 • Tòners
 • Xicotets aparells electrònics
 • Xicotets electrodomèstics
 • Tubs fluorescents
 • Piles alcalines
 • Piles botó
 • Radiografies
 • Envasos de plàstic contaminats
 • Envasos metàl·lics contaminats

RESIDUS NO ADMESOS

 • Residus orgànics
 • Pneumàtics fora d’ús
 • Envasos tòxics amb capacitat superior a 30 kg
 • Residus infecciosos
 • Residus radioactius
 • Medicaments
 • Materials amb fibrociment
 • Materials amb fibra de vidre

HORARI DE L’ECOPARC MÒBIL

Dilluns, dimecres, divendres i dissabtes
de 08:00h a 12:30h